СЕДАМНАЕСТА СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА ОДБРАНУ И УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ

21. септембар 2018.

На седници Одбора, одржаној 21. септембра, размотрен је Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о сарадњи у области одбране, који је поднела Влада, као и предлог Владе за давање сагласности за привремену примену Споразума о измени Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије.
Са одредбама које садржи Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о сарадњи у области одбране, чланове Одбора упознао је Александар Живковић, државни секретар министарства одбране, а Одбор је већином гласова усвојио Предлог закона.
У наставку седнице, Одбор је дао сагласност за привремену примену Споразума о измени Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије.

Седници је председавала председница Одбора Марија Обрадовић, а присуствовали су следећи чланови и заменици чланова: Мирослав Лазански, Борисав Ковачевић, Стефана Миладиновић, проф. др Зоран Драгишић, Дубравка Филиповски, мр Игор Бечић, Александар Марковић и Јасмина Обрадовић.