СЕДМА СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА ОДБРАНУ И УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ

(13. септембар 2017.)

Одбор за одбрану и унутрашње послове је, на седници одржаној 13. септембра, размотрио информације о раду Министарства унутрашњих послова у периодима од октобра до децембра 2016. године и од јануара до марта, односно од априла до јуна 2017. године, као и Извештај о раду Сектора унутрашње контроле Министарства унутрашњих послова за 2016. годину.

Министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић је образложио члановима Одбора информације о раду министарства, и том приликом је указао на ефекте предузетих активности на сузбијању криминала и трговине наркотицима, насиља у породици и високотехнолошког криминала.

Говорећи о стању безбедности на подручју Копнене зоне безбедности и југу Србије, министар Стефановић је истакао да је стање мирно, али са факторима ризика. На државној граници је стабилно стање безбедности, навео је Стефановић и указао да је миграторни талас у сталном опадању.

Чланови Одбора су на седници информисани о стању безбедности у саобраћају и заштити и спасавању у ванредним ситуацијама.

Министар унутрашњих послова указао је и на реализовану међународну сарадњу и активности Министарства у оквиру приступања Србије Европској унији.
Током расправе, чланови Одбора су тражили додатне информације о решавању појединих случајева, о борби против трговине наркотицима и криминала, о сузбијању насиља на спортским манифестацијама и о току и ефектима легализације оружја. Речи је било и о сарадњи полиције са службама безбедности и стању безбедности Србије и града Београда.

Након расправе, Одбор је прихватио информације о раду Министарства унутрашњих послова у периодима од октобра до децембра 2016. године и од јануара до марта, односно од априла до јуна 2017. године.

У наставку седнице, члановима Одбора Извештај о раду Сектора унутрашње контроле Министарства унутрашњих послова за 2016. годину образложио је помоћник министра – начелник Сектора унутрашње контроле Милош Опарница. Он је навео да се у наведеном периоду радило на унапређењу нормативног оквира Сектора, који је носилац активности за превенцију и сузбијање корупције у Министарству унутрашњих послова. Том приликом је примењена добра пракса служби из региона и ЕУ, као што су тест интегритета, анализа ризика корупције у Министарству и провера промене имовног стања запослених у Министарству.

Током расправе, чланови Одбора су похвалили резултате рада Сектора и указали на важност повећања броја запослених у њему, с обзиром на његову значајну улогу у сузбијању корупције у полицији.

Одбор је, након расправе прихватио Извештај о раду Сектора унутрашње контроле Министарства унутрашњих послова за 2016. годину.

Седници је председавала председница Одбора Марија Обрадовић, а присуствовали су следећи чланови и заменици чланова Одбора: Момчило Мандић, Марко Ђуришић, Балша Божовић, Стефана Миладиновић, Божидар Делић, Владимир Ђукановић, Александар Марковић, Ивана Стојиљковић, Борисав Ковачевић, проф. др Зоран Драгишић, Владан Заграђанин и Ненад Божић.

 

Извор: Народна скупштина Републике Србије.