ШEСТА СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА ОДБРАНУ И УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ

(12. септембар 2017.)

На седници Одбора за одбрану и унутрашње послове, одржаној 12. септембра, размотрене су информације о раду Министарства одбране за периоде октобар-децембар 2016. године и јануар-март и април-јун 2017. године.

Министар одбране Александар Вулин је, образлажући информације о раду, истакао да је приоритет рада Министарства у претходном периоду била израда стратегијских докумената и да је одржано четири састанка Посебне радне групе за израду нацрта Стратегије националне безбедности Републике Србије, Стратегије одбране Републике Србије и Беле књиге одбране. Александар Вулин је навео да је у наведеном извештајном периоду израђен и Нацрт дугорочног плана развоја система одбране Републике Србије.

Чланове Одбора је упознао са израдом нацрта закона и подзаконских аката из надлежности Министарства одбране.

Министар Вулин је указао и на реализоване активности Министарства у вези са приступањем Србије Европској унији, на активности у оквиру НАТО програма Партнерство за мир, и активности на спровођењу Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности УН – Жене, мир и безбедност у Републици Србији.

Чланове Одбора је информисао и о реализованој међународној сарадњи и потписаним међународним уговорима и о учешћу снага одбране у међународним мировним мисијама.

Говорећи о најзначајнијим пословима безбедности, министар одбране је истакао да је то праћење стања на северу Косова и Метохије и на југу Србије.

Током расправе, чланови Одбора тражили су додатне информације о броју запослених у Министарству, о структури и извршењу буџета Министарства и мерама које су предузете да се повећа одзив за добровољно служење војног рока. Током расправе било је речи и о набавци војне опреме, оперативној спремности војске и о важности израде стратегијских докумената.

Након обављене расправе, Одбор је прихватио информације о раду Министарства одбране за периоде октобар – децембар 2016. године и јануар-март и април – јун 2017. године.

Седници је председавала председница Одбора Марија Обрадовић, а присуствовали су следећи чланови и заменици чланова Одбора: Момчило Мандић, Стефана Миладиновић, Марко Ђуришић, мр Иван Костић, Божидар Делић, Владимир Ђукановић, Александар Марковић, Ивана Стојиљковић, Борисав Ковачевић, проф. др Зоран Драгишић, Владан Заграђанин и Ненад Божић.

 

 

Извор: Народна скупштина Републике Србије.